Un inesperado encontro cun Tiburón Peregrino (Basking shark) en augas galegas. Na costa de Montelouro (Louro, A Coruña). Un exemplar novo de tan só uns 3m (pode chegar a 10-12m) co que puidemos bucear un anaco mentres en se alimentaba filtrando plancton. Despois duns 20min con el deixámolo tranquilo para que seguise o seu camiño a mar aberto.

An unexpected encounter with a Basking Shark in Galician waters. On the coast of Montelouro (Louro, A Coruña). A copy again only about 3m (can reach 10-12m) so we could dive a bit while being fed by filtering plankton. After a 20min to let it calm to follow their way to the open sea.

By 

Featured on Votiv Earth on June 10th, 2015